Strictly Country
Postbus 32
9540 AA
Vlagtwedde
Netherlands

tel: +31 599 312663
fax: +31 599 313285

E-mail: rienk.janssen@planet.nl


 


SC Auctions

SC Set Sale List

3


Strictly Country


Strictly Country Magazine
40e jaargang

 


Het blad Strictly Country is opgericht in 1971 en verschijnt zes maal per jaar. Het richt zich in de eerste plaats op traditionele en akoestische vormen van van country muziek, van de jaren '20
tot het heden. Veel aandacht voor oude en nieuwe opnamen op LP's en CD's, maar ook voor live-muziek.

Sinds oktober 2000 verschijnt Strictly Country samen met de bladen Bluegrass Europe (engelstalig) en Bluegrass Buehne (duitstalig), met dien verstande dat elk blad zijn eigen redactie heeft. Samen geven deze drie bladen een breed beeld van wat er op dit gebied gaande is in Europa en de wereld.

Het SC tijdschrift na
1 februari 2011 op te bestaan.

Strictly Country Auctions zullen wel blijven verschijnen, zowel op de site als in druk.

 


Strictly Country
was founded in 1971
and was published six times per year.
It focused mainly on traditional and
acoustic forms of country music, from
the 1920s until the present. The magazine provided much information about old and new recordings on LP and CD, as well as live music in Holland and Europe.

In October 2000 Strictly Country (in Dutch) was issued together with Bluegrass Europe (in English) and Bluegrass Buhne (in German), each magazine keeping its own editor and format. Together they gave a broad view on what is happening in the bluegrass genre in Europe and around the world.

SC magazine is now retired as of
February 1, 2011.

Strictly Country auctions and retail sales will continue on this website and in printed format.

 

Strictly Country
februari 2011 / no. 240

Laatste SC Cover

Strictly Country © 2018